Cedral voodrilaua paigaldus

Cedral voodrilaua paigalduse järjekord

  1. Kinnitage prussid seinale.
  2. Kinnitage perfoliistud prusside ala- ja ülaossa.
  3. Paigaldage vertikaalprofiilid.
  4. Paigaldage horisontaalsed algusprofiilid.
  5. Lõigake voodrilauad Cedral parajaks ja kinnitage seinale.
  6. Teostage välisseina lõplik viimistlus.

1. Kinnitage prussid seinale

Paigaldage ja kinnitage vertikaalsed kinnitusprussid.*

Prussid tuleb kinnitada maksimaalselt 600 mm sammuga (sagedase suure tuulekoormuse korral tuleb prusside vahesid vähendada).

Vertikaalprusside mõõtmed

  • Standardkinnitus: 50 mm x 50 mm
  • Liitekohad / nurgad: 75 mm x 50 mm

* Täisseinte, puitraamide ja metallnaelte korral soovitatakse prusside taga difuuset membraani kasutada. Juhul, kui seinatarindi tühimikud ei ole täidetud või on täidetud osaliselt, ei ole seda vaja.

Cedral voodrilaua prusside kinnitamine

2. Perfoliistude kinnitamine

Perfoliistud tuleb kruvida või naelutada prusside ala- ja ülaossa.

Antud liistud on mõeldud tarindi kaitsmiseks lindude, näriliste ja putukate eest ning samas ka õhu tsirkulatsiooni tagamiseks süsteemis.

Saadaval on 40, 50, 70 ja 100 mm perfoliistud, nende valimisel tuleb lähtuda välisisolatsiooni katmise nõuetest.

Perfoliistud tuleb paigaldada ka kõigi uste ja aknalaudade juurde ning akende ülaossa, et loomad ja putukad sisse ei pääseks ning samas oleks tagatud vajalik ventilatsioon.

Cedral voodrilaua perfoliistu paigaldus

Paigalduspind

Cedral Paigalduspind

Sokli skeem

Cedral sokli skeem

3. Vertikaalprofiilide paigaldamine

Cedrali viimistlusdetailid on valmistatud nii, et need vastavad kohaldatavatele turvastandarditele ja tagavad nõutava kvaliteedi. Viimistlusdetailide värvitoonid sobivad Cedrali voodrilaudade värvidega kokku. Detailide otstel on spetsiaalne märgistus, mis muudab nende ära tundmise lihtsamaks.

Välisnurk süm.

Cedral välisnurk sümmetriline

Välisnurkade ja lõpp-profiilide kaitsmiseks.

Välisnurk asüm.

Cedral välisnurk asümmetriline

Kasutatakse aknaava serva välisnurgal, kui serv on katkematu

Välisnurga ühendus

Cedral välisnurga ühendus

Kasutatakse nurkade ühendamiseks. Ainult musta värvi. Pikkus 300 mm.

Sisenurk

Cedral sisenurk

Kasutatakse sisenurkade viimistlemiseks.

Ühendusprofiil

Cedral ühendusprofiil

Lõpudetail – katkematu viimistlus avade või tuulekastide servades

lõpp-profiil

Cedral lõpuprofiil

Kasutatakse ülekattega paigaldamise lõpus.

Vertikaalprofiilide paigaldamine

Cedral vertikaalprofiilide paigaldamine

Vertikaalprofiilide paigaldamine aknaavades

Cedral vertikaalprofiilide paigaldamine -

4. Horisontaalprofiilide paigaldamine

Algusprofiil

Cedral algusprofiil

Voodrilaudade rea alustamiseks.

Perfoliist

Cedral perfoliist

Tarindi kaitsmiseks ja õhu tsirkulatsiooni tagamiseks.

Kontrollige, kas algusprofiil on sirge ning seejärel kruvige või naelutage see kohale. Algusprofiil toetab esimest voodrilauda tagades nii ka järgmiste ühtluse.

Cedral horisontaalprofiilid

5. Paigaldamine

Paigaldage voodrilauad 30 mm ülekattega. Katke kogu pind niimoodi Cedrali voodrilaudadega, kuni seina ülaservani välja. Kõik voodrilauad tuleb vähemalt ühe kinnitusega iga ristuva prussi külge kinnitada.

Kõik voodrilaudade otsad peavad prussidega kokku langema. Kui vaja, paigaldage eelnevalt prusside taha seinale või tarindile aurutõke või difuusne membraan.

Cedrali voodrilaudade alumise serva ja pinnase vahele jätke vähemalt 150 mm kõrgune vahe. Kinnitage voodrilauad ülemise serva lähedalt.

Otsiti ei tohi voodrilauad üksteist katta. Need paigutatakse lihtsalt üksteisega kohakuti, vuuk aga peab puitprussiga kokku langema.

Vertikaalvuukide kohale tuleb paigaldada must imav polüetüleenmaterjal, mis voodrilaudu kaitseb.

Paigaldamise algus

Paigaldage esimene Cedrali voodrilaud algusprofiilile. Kontrollige, et voodrilaud oleks kinnitatud iga prussi külge, millega ta ristub. Iga voodrilaua ots peab prussiga ühilduma. Kui voodrilaud on pikem kui 400 mm, tuleb see kinnitada vähemalt 3 prussi külge.

Kinnitada tuleb vähemalt 20 mm kauguselt Cedrali voodrilaua servadest.

Cedral horisontaalne paigaldus

Tuulekast

Cedral voodrilaua tuulekast

Kaldega tuulekast

Cedral voodrilaua kaldega tuulekast

6. Paigalduse lõpetamine, viimistlemine

Tugidetailid ja hari

Seal, kus asub Cedrali liitekoht mõne muu materjaliga ning kus voodrilaudade otste viimistlust vaja pole, ei tohi voodrilauad viimasest kinnitukohast enam kui 100 mm üle ulatuda.

Harja kohal, kus on kolmnurkne tugidetail, tuleb Cedrali voodrilauad nii üla- kui ka alaservast katuseviiluga paralleelselt kulgeva prussi külge kinnitada. Alumise serva kinnitamata jätmise korral võib voodrilaud teatud oludes deformeeruda.

Cedral voodrilaua viimistlmine, paigalduse lõpetamine

Küsi pakkumist