Cedral voodrilauaga tuulekasti paigaldamine ja nurkade viimistlemine

Tuulekasti paigaldamine

Kiudtsemendist voodrilauad Cedral paigaldatakse horisontaalselt ning kinnitatakse naelte või kruvidega puitprussidele. Voodrilaudade vahele jäetakse 2 mm laiune paisumisvahe. Neid ei tohi päris kõrvuti paigaldada, kuna välisseina puitkonstruktsioonid tõmbuvad soojal aastaajal kokku. Cedrali voodrilauad kinnitatakse iga prussi külge kahe kruvi või naelaga. Vihmavee eest kaitsmiseks kinnitatakse prussidele niiskuskindel kile või EPDM. Vahe kinnituskohtade vahel peab olema 400 mm.

Cedrali tuulekasti paigaldamine

Nurkade viimistlemine

Kiudtsemendist voodrilaudadega Cedral on välis- ja sisenurki võimalik erinevalt viimistleda

Välisnurk

Cedrali välisnurk

Sisenurk

Cedrali sisenurk

Kaetud lauaotsaga nurk

Kui välisnurga viimistlemisel soovitakse ühendada voodrilauad nii nagu näidatud joonisel, kus ühe välisseina voodrilaud ühendatakse teise seina voodrilauaga sirgelt, katab ühe voodrilaua ots risti asetseva voodrilaua otsa kinni. Paistma jäänud otsad tuleb kasutatud voodrilaudade tooniga kokku sobiva Cedrali värviga üle värvida.

Pöörake tähelepanu sellele, et voodrilaua lõige nurkades ei ole laua külgede suhtes täisnurkne.

Cedrali nurga viimistlemine

Täisnurkühendus

Täisnurkühenduse jaoks tuleb voodrilaua alumisest servast lõigata 23 mm rohkem, ülemisest servast aga 13 mm rohkem, kui seda on pikkus tugiprusside nurgani. Voodrilaua paksuse suunas lõigatakse 44° nurga all (soovitame voodrilauale märkida 45° nurga ja lõigata alumise külje poolt). Pealtpoolt võib lõigata ainult siis, kui nurk on täpselt 90°. Teistel juhtudel tuleb teha proovilõige, kuid enamasti on need ebasobivad.

Cedral täisnurkühendus - nurga viimistlemine

Küsi pakkumist