Cedral ja Cedral Click voodrilaua ladustamine ja vedu

Cedrali ladustamine

Voodrilaudu Cedral tuleb hoida kaetuna euroalustel, millel need tarniti. Kõik toodete veo käigus kasutatud ajutised kattematerjalid tuleb ära võtta, et kogunenud niiskus eemalduda saaks. Ladustatavad voodrilauad tuleb katta läbipaistmatu presentkattega.

Voodrilaudu tuleb poriplekkide eest kaitsta.

Alusel hoidmine

Kiudtsemendist voodrilauad tuleb horisontaalselt siledale pinnale asetada. Hoolitsege vajaliku hulga prusside eest või hoidke voodrilaudu euroalustel. Voodrilaud peavad alati olema korralikult kinnitatud. Ärge voodrilaudu kunagi seina vastu toetage.

Cedral ladustamine -

Laudade kaitsmine

Ladustatud voodrilaudu tuleb ümbritseva keskkonna mõjude eest kaitsta. Lahti pakitud voodrilaudu Cedral ei tohi hoida tolmavate ja peeneteraliste ehitusmaterjalide läheduses. Laudade märgumisel tuleb pakend avada ja voodrilauad ladustada nii, et need hästi kuivada saaksid.

Cedral katmine

Laudade katmine

Tooteid tuleb hoida kuivas ja tuulutatavas ruumis. Kui voodrilaudu hoitakse õues, tuleb neid alati vihma eest kaitsta, st presendi või kilega kattega

Cedrali transport

Cedrali voodrilaudade vedamisel tuleb olla väga ettevaatlik, kuan need võivad katki minna. Juhul, kui voodrilaudu hoitakse siledal pinnal, tuleb need kogu pikkuse ulatuses spetsiaalsetele alustele toetada.

Cedrali voodrilaudu on kõige parem kanda küljele pööratult. Kui lauda kantakse üksinda, tuleb laud enne selle üles tõstmist küljele pöörata, seejärel aga kanda võimalikult laiali sirutatud kätel, et laud võimalikult hästi toetatud oleks.

Kiudtsemendist voodrilaudade Cedral laadimisel tuleb nende värvitud pinda kahjustuste eest kaitsta: laudu hunnikust võttes ei tohi neid tõmmata, vaid tuleb ümber laduda üksteise pealt korrralikult maha tõstes. Voodrilaudade vahel tuleb kasutada polüetüleenkilet. Voodrilaudadel soovitatakse lasta “aklimatiseeruda” ruumis, kus neid kasutama hakatakse.

Cedral transport ja vedu ja ladustamine

Cedral voodrilaudade ladustamise tingimuste rikkumise korral ei vastuta Bestor Grupp AS ega Cedral võimalike komplikatsioonide eest ja ostja ei saa nõuda kahju hüvitamist või hinna alandamist.

Küsi pakkumist