Cedral ja Cedral Click voodrilaua paigaldus

Voodrilaudu Cedral võib paigaldada mitut moodi, kuid põhiprintsiip on kõigil juhtudel üks ja seesama.

Cedrali voodrilauad tuleb kinnitada vähemalt 50 mm laiustele ja 600 mm sammuga paigaldatud puitprussidele (mis on kaitsva materjaliga kaetud ja kahest kohast seinale kinnitatud). Voodrilauad kinnitatakse vähemalt kolmele prussile. Kahele prussile kinnitamisel tuleb prusside sammu vähendada 400 mm-ni.

Cedrali voodrilaudade taha tuleb jätta vähemalt 30 mm laiune tuulutusvahe. 10 mm laiune katkematu tuulutusava tuleb jätta ka seinatarindi ala- ja ülaossa ning akende, uste ja aknalaudade kohale.

Cedral voodrilaua paigaldus 7 sammuna

 1. Kinnitage prussid seinale.
 2. Kinnitage perfoliistud prusside ala- ja ülaossa.
 3. Paigaldage vertikaalprofiilid.
 4. Paigaldage horisontaalsed algusprofiilid.
 5. Lõigake voodrilauad Cedral parajaks ja kinnitage seinale.
 6. Viimistlege nurgad.
 7. Teostage välisseina lõplik viimistlus.

Cedral Click voodrilaua paigaldus 4 sammuna

 1. Kinnitage prussid seinale.
 2. Kinnitage perfoliistud prusside ala- ja ülaossa.
 3. Paigaldage vertikaalprofiilid ja horisontaalsed algusprofiilid.
 4. Lõigake voodrilauad Cedral Click parajaks ja paigaldage.

Süsteemi tööpõhimõte

Voodrilauad Cedral ja Cedral Click paigaldatakse tuulutatava välisseina põhimõttel. See tähendab, et õhk pääseb seinakattematerjali alla seinatarindi alaosast ning väljub sealt fassaadikattesüsteemi Cedral ülaosast.

Voodrilaudade taha tuleb jätta vähemalt 30 mm laiune tuulutusvahe ning süsteemi ala- ja ülaossa vähemalt 10 mm laiune katkematu tuulutusava, et õhk korralikult ringelda saaks.

Maja seina ja fassaadikatte Cedral vahel tsirkuleeriv õhk eemaldab kogu niiskuse. Nende juhiste eiramisel võib süsteemis tekkida niiskusega seotud probleeme.

Cedral Voodrilaua tööpõhimõte - tuulutatavad fassaadid.png

Küsi pakkumist