Cedral Click voodrilaua paigaldus

Cedral Click voodrilaua paigalduse järjekord

  1. Kinnitage prussid seinale.
  2. Kinnitage perfoliistud prusside ala- ja ülaossa.
  3. Paigaldage vertikaalprofiilid ja horisontaalsed algusprofiilid
  4. Lõigake voodrilauad Cedral Click parajaks ja paigaldage

1. Kinnitage prussid seinale

Paigaldage ja kinnitage vertikaalsed kinnitusprussid.

Prussid tuleb kinnitada maksimaalselt 600 mm sammuga (sagedase suure tuulekoormuse korral tuleb prusside vahesid vähendada).

Vertikaalprusside mõõtmed

  • Standardkinnitus: 75 mm x 38mm
  • Liitekohad / nurgad: 100 mm x 38 mm
Cedral voodrilaua prusside kinnitamine

2. Perfoliistude kinnitamine

Perfoliistud tuleb kruvida või naelutada prusside ala- ja ülaossa ning ka kõigi uste ja aknalaudade juurde ning akende ülaossa.

Antud liistud on mõeldud tarindi kaitsmiseks lindude, näriliste ja putukate eest ning samas ka õhu tsirkulatsiooni tagamiseks süsteemis.

Saadaval on 40, 50, 70 ja 100 mm perfoliistud, nende valimisel tuleb lähtuda välisisolatsiooni katmise nõuetest.

Cedral voodrilaua perfoliistu paigaldus

3. Profiilide kinnitamine

Vertikaalprofiilid ja horisontaalprofiilid

Ühendusprofiil

Cedral vertikaalprofiilid - ühendusprofiil

Lõpudetail servade viimistlemiseks.

Sisenurk

Cedral vertikaalprofiilid - Sisenurk

Sisenurkade viimistlsemiseks

Välisnurk

Cedral vertikaalprofiilid - Välisnurk

Välisnurkade, uste ja aknaavade viimistlemiseks

Algusprofiil

Cedral algusprofiil

Voodrilaudade rea alustamiseks

Akna silluseprofiil

Cedral akna silluseprofiil

Vooderduse lõpetamiseks aknaavas

4. Cedral Clicki paigaldamine

Cedral Clicki voodrilaudade taha tuleb jätta vähemalt 30 mm laiune tuulutusvahe. 10 mm laiune tuulutusava tuleb jätta ka seinatarindi ala- ja ülaossa ning akende, uste ja aknalaudade kohale.

Paigaldamist alustatakse välisseina alaservast, kasutades spetsiaalselt selleks mõeldud Cedral Clicki algusprofiili. Algusprofiil peab täiesti sirge olema. Kinnitage algusprofiil kruvidega nii, et kruvipead esimeste Cedral Clicki voodrilaudade paigaldamist ei segaks.

Seejärel pannakse esimene Cedral Clicki voodrilaud algusprofiilile ja kinnitatakse iga tugiprussi kohal klambriga. Esimesele voodrilauale pannakse järgmine Cedral Clicki voodrilaud. Seejärel kinnitatakse voodrilaud Click Click klambriga. Nii kinnitatakse kõik voodrilauad.

Cedral Click Paigalduse läbilõige

Järjestikune paigaldamine

Cedral Clicki voodrilaudade paigaldamisel nende otsad ühendatakse ja pannakse tugiprussile.

Sobiva paksusega tihendusribaga kaitstakse mitte üksnes ühenduskohtade taga asuvat tugiprussi osa, vaid kogu puitprussi pinda. Ühenduskohtade tihendusribani valgus ei tungi, seepärast piisab, kui kasutada 0,5 mm paksust musta polüetüleeni (PE) riba.

Juhul, kui valgus siiski tihendusriba mõjutab, tuleb kasutada Uvkiirgusele vastupidavat materjali, näiteks EPDM.

Cedral Click järjestikune paigaldamine - kinnitusklambrid

Aknad ja välisnurgad

Aknaavade vertikaalservad võib katta Cedral Clicki välisnurgaprofiiliga. Akna ülaosas võib kasutada silluseprofiili. Antud silluseprofiili võib kasutada koos kõigi Cedral Clicki voodrilaudade ja lõigatud voodrilaudadega. Silluseprofiili tagakülje alaosas paiknevad avad ei lase veel koguneda.

Cedral Click aknad ja välisnurgad

Sisenurgad

Sisenurkade lõpetamiseks kasutage Cedral Clicki sisenurgaprofiili, mis detaili ja nurga vahele isolatsioonivahe moodustab.

Cedral Click sisenurgad

Viimase Cedral Click voodrilaua kinnitamine

Viimase Cedral Clicki voodrilaua võib välisseina ülaossa kinnitada kahel viisil:

  • kui välisseina ülaossa paigaldatakse terve Cedral Clicki voodrilaud, võib selle kinnitada klambritega;
  • kui välisseina ülaossa paigaldatakse parajaks lõigatud Cedral Clicki voodrilaud, tuleks see kinnitada laudade toonis kruvidega.

Kruvid tuleb kinnitada voodrilaua pinnaga risti, kasutades selleks elektrilist kruvikeerajat koos niisuguste kruvide kinnitamiseks sobiva kvaliteetse otsikuga.

Viimase Cedral Click voodrilaua kinnitamine

Küsi pakkumist