Cedral voodrilaua paigaldusviisi valimine - vertikaalsuunaline paigaldus

Vertikaalsuunaline paigaldus

Cedrali voodrilaudade paigaldamisel tuleb tagada õhu tsirkulatsioon maja seina ja fasaadi vahel. Nii saadakse tuulutatav välissein. Cedrali horisontaalsel paigaldamisel on vaja ainult vertikaalseid tugiprusse.

Kui Cedralit soovitakse vertikaalselt paigaldada, tuleb kõigepealt kinnitada vertikaalsed prussid ja seejärel neile horisontaalprussid. Nii on võimalik tsementvoodrilauad nõuetekohaselt paigaldada ja nende taha õhuvahe jätta.

vertikaalne paigaldus - cedral

Paigaldamine 5 sammuna

  1. Valige Cedrali voodrilaudade paigaldusviis
  2. Paigaldage puitprussid
  3. Paigaldage perfoliistud
  4. Paigaldage profiilid
  5. Paigaldage voodrilauad Cedral

Puitprusside paigaldamine

Kõigepealt tuleb paigaldada vertikaalsed tugiprussid. Nende mõõtmed peavad olema vähemalt 25 mm x 50 mm, samm aga võib ulatuda kuni 600 mm-ni. Vertikaalsete tugiprusside asemel võib kasutada ka reguleeritavaid seinahoidikuid.

Seejärel tuleb paigaldada horisontaalsed tugiprussid. Nende mõõtmed peavad olema vähemalt 38 mm x 50 mm, samm aga võib ulatuda kuni 600 mm-ni. Horisontaalprussid peavad olema trapetsikujulise läbilõikega, et vesi neilt ära voolaks.

Perfoliistude paigaldamine

Kinnitage perfoliistud vertikaalprusside ala- ja ülaossa ning ka kõigi uste ja aknalaudade juurde ning akende ülaossa.

Antud liistud on mõeldud õhu tsirkulatsiooni tagamiseks ning tarindi kaitsmiseks lindude, kahjurite ja parasiitide eest.

Kui kasutate reguleeritavaid seinahoidikuid, kinnitage perfoliistud vertikaalprusside tagaküljele (üleval ja all). Reguleerige hoidikud nii, et tagakülje vahe täielikult kaetud oleks.

Cedral voodrilaudade paigaldusviisi valimine

Kiudtsemendist voodrilaudade Cedral vertikaalseks paigaldamiseks tuleb valida üks neljast võimalikust paigaldusviisist

Lainetena

Cedral paigaldamine - lainetena

Voodrilauad paigaldatakse põhimõttel “peal-all-peal”. Kinnitusdetailid jäävad nähtavale.

Sile paigaldus

Cedral paigaldamine - sile paigaldus

Voodrilauad paigaldatakse üksteise kõrvale ja kinnitatakse ilma vahedeta või 2 mm vahedega. Kinnitusdetailid jäävad nähtavale.

Ülekattega

Cedral paigaldamine - ülekattega

Voodrilauad paigaldatakse 30 mm ülekattega. Kinnitusdetailid jäävad nähtavale.

Cedral Click

Cedral paigaldamine - Cedral Click

Klambritega paigaldus. Soone ja sulundi süsteem, kinnitusdetailid peidetud.

Paigaldamine lainetena

Alustage kõige alumiste voodrilaudade paigaldamisega, jättes nende vahele 70 mm laiused vahed. Kinnitage kahest kohast vähemalt 600 mm sammuga, vähemalt 20 mm kaugusel voodrilaua servast.

Paigaldage pealmised voodrilauad alumiste peale nii, et ülekate oleks 60 mm.

Keerage kruvid pealmistesse voodrilaudadesse nii, et kruvi läheks läbi alumise voodrilaua ja kinnituks puitprussi. Kinnitage vähemalt 20 mm kaugusel voodrilaua servast. Iga voodrilaud peab olema kahest kohast iga tugiprussi külge kinnitatud.

Cedrali paigaldamine lainetena

Sile paigaldusviis

Pange esimene voodrilaud kohale ja kinnitage kruvidega. Kontrollige, et kruvid oleksid vähemalt 20 mm kaugusel voodrilaua servast. Iga voodrilaud peab olema kahest kohast iga tugiprussi külge kinnitatud

Pange järgmine voodrilaud otse eelmise kõrvale või jätke ühtlased vahed (0 mm kuni 2 mm). Kinnitage kruvidega nagu eelnevalt kirjeldatud.

Paigaldage ja kinnitage ülejäänud voodrilauad.

Cedral voodrilaua sile paigaldusviis vertikaalselt

Ülekattega paigaldusviis

Pange esimene voodrilaud tugiprussile (või tõstke seda) nii, et see asetseks 10 mm kõrgemal. Kinnitage kruvidega vähemalt 20 mm kaugsel voodrilaua servast.

Teine kinnitusdetail kruvide voodrilaua otsa, 50 mm kaugsele servast. Kinnitage 600 mm sammuga (need kinnitusdetailid jäävad nähtavale).

Pange järgmine voodrilaud 30 mm ülekattega eelmise peale ja kinnitage nii ülekatte kui ka ühekordse serva kohalt, et vee sissepääsuvõimalusi vähendada.

Paigaldage ja kinnitage ülejäänud voodrilauad sama moodi.

Cedral voodrilaua ülekattega paigaldusviis - vertikaalne paigaldus

Cedral Click paigaldamine vertikaalselt

Pange esimene Cedral Clicki voodrilauad algusprofiilile.

Toetage voodrilaua ots vertikaalselt algusprofiilile, selleks, et voodrilaud kohale mahuks (nagu joonisel kujutatud), tuleb alumist tugiprussi lõigata. Sama tuleb korrata ühenduskohtades.

Cedral click paigaldusviis vertikaalselt

Küsi pakkumist